مزایای  کود پلیت مرغی  نسبت به کود خام مرغی
 • اگر کود مرغی را پلت نشده استفاده کنیم در آبیاری اول میزان زیاد از مواد آلی آن هدر رفته و دوباره باید کود دهی کنیم  ولی زمانی که به صورت پلت استفاده شود در طول زمان رشد گیاد خاک همیشه مواد آلی و مورد نیاز خود را به دست می آورد.
 • به دلیل داشتن آمونیاک و نیتروژن بالا کود مرغی اگر به صورت خام استفاده شود میتواند ریشه گیاهان را نابود کند.
 • کود خام دارای بسیاری عوامل بیماری زا و میکروبی است  که میتواند به سلامت مصرف کننده ضرر برساند.
 • برای استفاده از کود خام مرغی برای هر هکتار نیاز به 5 الی 7 تن است. ولی پلت مرغی 800 الی 1200 کیلو در هر هکتار کافیست.
 
مزایای استفاده از کود پلت مرغی
 1. کاهش موضعی PH خاک
 2. افزایش مواد آلی خاک
 3. اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک
 4. افزایش چسبندگی خاکهای شنی
 5. کاهش چسبندگی خاکهای رسی
 6. افزایش میکرو ارگانیزم های مفید خاک
 7. تیره کردن رنگ خاک و جذب انرژی بیشتر
 8. بهبود خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حاصلخیزی خاک
 9. کم کردن جرم حجمی ظاهری و افزایش تخلخل و نفوذ پذیری خاک
 
 فواید استفاده از پلیت مرغی نسبت به سایر کودها دامی
 1. اثرات بلند مدت و ماندگار پلت مرغی در خاک
 2. دارا بودن از سطح هوموس بالا
 3. بهبود بخشیدن به ساختار خاک زمین کشاورزی
 4. تجدید پذیری پلت مرغی
 5. قیمت مناسب
 6. پلت مرغی کالا اورگانیک بوده و دوستار محیط زیست است
 7. دارای NPk  طبیعی
 8. دارای ترکیب شیمایی متفاوت نسبت به سایر کودها (اسید اوریک  و سایر اوریدها )