بهترین زمان برای مصرف کود پلیت مرغی

در نظر داشته باشید به دلیل آمونیاک زیاد در پلت مرغی در صورت قرار گرفتن در مجاورت بذر گیاهان از جوانه زنی و رشد آن جلوگیری میکند .بنابراین بسته به نوع محصول،نوع کود دهی ، بستر زمین (زمین کشاورزی،گلخانه ای )  و نوع جغرافیایی زمین (فصل بارش و میزان بارش در منظقه )زمان کود دهی متفاوت است. پیشنهاد میشود قبل از هر اقدامی با کارشناسان کشاورزی مشورت کنید.
 
 
  
مقدار مصرف کود پلت مرغی در هر هکتار 

میزان مصرف کود پلت مرغی بسته به شرایط زمین،نوع محصول،سن درختان،گیاهان و عوامل دیگر متفاوت بوده برای اصلاع دقیق از میزان مصرف باید  خاک زمین آنالیز شود و با کارشناسان کشاوری قبل از مصرف کود مشورت کرد.
درختان مثمر و غیر مثمر 1 تا 10 کیلوگرم برای هر درخت
درختان پسته 2000 تا 4000 کیلوگرم در هکتار
برنج400 تا600 کیلوگرم درهکتار
توت فرنگی 1500 تا 2000 کیلوگرم در هکتار
انگور 800 تا 1200 کیلوگرم در هکتار
محصولات گلخانه ای 60 تا 120 گرم در متر مربع
گندم 500 تا 700 کیلوگرم در هکتار
درختچه های زینتی 400 تا 600 گرم
گیاهان آپارتمانی 5 الی 10 گرم